۱۳۸۸ مهر ۱۲, یکشنبه

زندگي گاهي غير قابل كنترل است

زندگي گاهي غير قابل كنترل است. غير قابل دوست داشتن است. جريان اتفاقات تندتر از چيزي كه فكر كني مي آد و هر روز تو رو با خودش مي بره . خيلي سريع تر از اينكه بتوني هر لحظه اش رو بفهمي. شايد همين غيرقابل كنترل بودن است كه بارهستي است.

غمگين و دلزده ام. نمي دونم واقعا مي ارزه همه چيزي كه به بهانه زندگي هر روز كف دستمون مي گذارن يا نه.

زندگي من هم امروز غير قابل كنترل است.