۱۳۸۸ اسفند ۷, جمعه

آرزو

اگه در این لحظه بهم بگن که چه قابلیتی است که دوست دارم چشمام رو باز کنم و داشته باشمش می گم قابلیت باز کردن یک فایل اکسل جدید وقتی که جواب های استخراج شده از قبلی ها ناامید کننده بوده

البته قطعا این قابلیت در صف آرزوها، بعد از قابلیت مقاومت در برابر یک غذای خوشمزه قرار می گیره.

۱۳۸۸ اسفند ۴, سه‌شنبه

بي وزني

بي وزن ام امروز. آروم و بي وزن. يك كمي حتي سرحال. بعد از تلفنش سنگين مي شم ولي. خودم و نفس هام.

۱۳۸۸ بهمن ۱۳, سه‌شنبه

شد سه سال كه من دارم سعي مي كنم ياد بگيرم تنها زندگي و فكر كنم. به خصوص در زمينه خريدن و خوندن كتاب