۱۳۸۹ دی ۲۲, چهارشنبه

بي اميدي

ديگر مي ترسم توان بر پاي ايستادنم نباشد